Back to Top
 

LICENTIEVOORWAARDEN

Bontia, a.s., Identificatienummer: 257 52 871, met zetel te Praag 4, Michle, Ohradní 1424/2b, Postcode 140 00, ingeschreven in het Handelsregister van de Stedelijke Rechtbank te Praag, afdeling B, inleg 5875 (hierna aangeduid als Verlener).

1. BASISBEPERKINGEN

De verlener kent hiermee aan zijn klanten (hierna aangeduid als Gebruiker) het niet-exclusieve recht toe het programma Bontia Studio (hierna aangeduid als Software) te gebruiken, dat bedoeld is om te downloaden vanuit de website van de Verlener, het vervaarden van fotoboeken (hierna aangeduid als Inhoud), het versturen naar de printer en het publiceren in elektronische vorm. Door het downloaden van de Software sluit de Gebruiker deze licentieovereenkomst en uit zijn toestemming met alle voorwaarden eraan verbonden.
De Verlener verleent gezamenlijk met de Software ook internetdiensten. Hij is gerechtigd om deze diensten op elk moment te wijzigen of af te schaffen. 

2. COPYRIGHT

De rechten op de Software en al zijn delen behoren aan de Verlener en/of zijn leveranciers. De Software is onder de bescherming van de auteurswet geldig in de Tsjechische republiek en in de landen met een gelijke bescherming van het intellectuele eigendom conform de geldige internationale verdragen.

3. ACTUALISATIE

Deze voorwaarden zijn geldig tevens voor de actualisatie van de Software. De gebruiker van de Software stemt in met de automatische actualisatie van de Software in de vorm van het downloaden van nieuwere versies door middel van de inmiddels geïnstalleerde Software.

4. BEPERKINGEN

Het is niet toegestaan om de Software te wijzigen of een “reverse analysis” te doen. Het is niet toegestaan om de Software in andere programmaproducten op te nemen en op deze manier ontstane programma´s verder te gebruiken. De Software kan uitsluitend voor de doelen gebruikt worden waarvoor het werd ontwikkeld. De Gebruiker mag de Software niet kopiëren, verspreiden, publiceren op internetservers etc. Het is niet toegestaan om de Software te verkopen, verhuren, lenen tegen betaling of leasen. Het is absoluut noodzakelijk om zich aan alle technische beperkingen in het kader van de Software te houden, waardoor het alleen op een bepaalde manier kan gebruikt worden.

5. DATAOVERDRACHT

De gebruiker mag met behulp van de Software de informatie uit de servers van de Verlener downloaden (bv. designsjablonen, paginasjablonen, lijsten van verkochte producten, de beschrijvingen en prijzen ervan, gegevens i.v.m. de nieuwe versie van de Software). Tijdens de datacommunicatie met de servers zal de Software technische informatie versturen. In sommige gevallen zal hierover geen waarschuwing verstrekt worden. Door het gebruiken van de Software stemt de Gebruiker in met de overdracht van deze data. De Verlener zal deze data niet gebruiken om de Gebruikers te contacteren.

6. GEBRUIKERSRECHTEN

De Gebruiker behoudt alle eigendomsrechten i.v.m. de Inhoud.
Indien de Gebruik besluit zijn Inhoud te publiceren (met behulp van de functie “Delen”), is hij ervoor verantwoordelijk dat deze Inhoud niet onrechtmatig is, waarbij de Verlener niet verplicht is om de Inhoud te controleren. De Verlener geeft vooraf geen toestemming met de door de Gebruikers gepubliceerde Inhoud en is niet aansprakelijk i.v.m. deze Inhoud.
Indien de vennootschap van de Verlener te weten komt dat de Inhoud onrechtmatig is, behoudt ze zich het recht (maar geen plicht) om de Inhoud te verwijderen of eventueel de mogelijkheid van de Gebruiker de onrechtmatige Inhoud te verwijderen en eventueel te beëindigen; dit zonder voorafgaande waarschuwing en op grond van eigen overweging.
De Gebruiker stemt daarmee in dat de Inhoud geen materiaal bevat waarop auteursrechten van derden zouden rusten (inclusief het recht op eerbieding van het privéleven of het recht op bescherming van persoonsgegevens in de gepubliceerde materialen). 
Indien de Gebruiker besluit zijn Inhoud op de website van de Verlener te publiceren (met behulp van de functie “Delen”), verleent hij gratis aan de Verlener een wereldwijd geldige, niet-exclusieve en overdraagbare licentie voor het weergeven van de Inhoud, die hij op de website van de Verlener plaatste, voornamelijk voor degenen, die van de eigenaar van de Inhoud toegang ertoe hebben gekregen; 
De geldigheid van de licenties voor de Inhoud, zoals hierboven genoemd, wordt beëindigd op het moment dat de Inhoud aangevraagd en vervolgens gewist wordt door de administrator van de website van de Verlener.  

7. GARANTIE EN DE BEPERKING ERVAN

Indien de Gebruiker zich aan de aanwijzingen voor het gebruiken van de Software houdt, zal de Software in het algemeen functioneren. De Verlener garandeert aan de Gebruikers het functioneren alleen in de omvang van het juiste uitprinten van hun data, waarbij hij niet verantwoordelijk is voor het verliezen van deze data. Deze garantie heeft geen betrekking op problemen veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Gebruikers, derden of op gebeurtenissen die buiten de controle van de Verlener liggen. 

8. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

De toegang tot de Software van de Verlener is voor de Gebruikers gratis. De Verlener is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de Software en voor de eventuele schade die deze Software op de computer van de Gebruiker zou kunnen veroorzaken even als voor elke andere schade indirect verbonden met het gebruiken van deze Software. 
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste toegankelijke versie van de Software, alsook voor het toepassen van een antivirusprogramma en andere veiligheidsmaatregelen op zijn computer (firewall, opslaan van data etc.) Alhoewel de Verlener de upgrade van zijn Software doorvoert en de Software aan de laatste technologische ontwikkelingen aanpast, is hij niet aansprakelijk voor de schade, die door overmacht veroorzaakt is, zoals een fout in de Software als gevolg van foutieve Software van derden, noodzakelijk voor het functioneren van de Software, eventueel als gevolg van aanvallen van derden ongeacht de uitvoering ervan.
De aansprakelijkheid van de Verlener voor gebreken of schade veroorzaakt in verband met het maken van het fotoproduct op grond van de bestelling van de Gebruiker in de volle omvang van de Algemene handelsvoorwaarden van de Verlener blijft hierdoor onaangetast.